Taşeron İşçi Hakları Nelerdir?

Taşeron işçi, kamu kurumlarındaki hizmetleri yapan özel sektör şirketlerinde çalışan işçilere denmektedir. Yani fiilen kamu kurumunda çalışırlarken, özel sektör tarafından istihdam edilirler. Peki taşeron işçilerin hakları nelerdir? Kadrolulardan ne gibi farkları vardır? Maaşları ne kadardır?

Taşeron işçilerin hakları, normal işçilerin sahip olduğu her türlü hak ile benzerlik göstermektedir. Bir taşeron işçi hakkını hem asıl işverenden hem de alt işverenden talep edebilir.

Taşeron işçilerin hakları;

·     Kıdem tazminatı,

·     İhbar tazminatı,

·     Tayin,

·     Yıllık izin,

·     Fazla mesai ücreti,

·     Diğer izin hakları,

·     İşe iade davası,

·     İşçi alacağı için dava açma.

Taşeron İşçi Başka İşte Çalışabilir Mi?

Taşeron işçi, işvereni ile bir anlaşma yapmamışsa, ticaret ya da ek iş yapabilir. Hatta aynı zamanda başka bir işte ya da iş yerinde de çalışabilir. Burada asıl nokta, aralarında aksine bir sözleşmenin bulunmamasıdır.

Taşeron İşçi ile Kadrolu İşçi Arasındaki Fark Nedir?

Taşeron işçiler, çalışmış olduğu iş yerinde kadrolu olarak görev almazlar. Bir sözleşme ya da herhangi bir proje için çalışmaktadırlar. Kadrolu işçilerin işvereni kamu olarak görünmekte iken, taşeron işçilerin işvereni özel sektöre ait şirketlerdir.

Taşeron İşçi Ne Kadar Maaş Alır?

Taşeron işçilerin maaşları alt işveren tarafından belirlenir ve asgari ücretin altında olamaz. Taşeron işçilere yapılan tediye ödemeleri hesaplamaları zamlı maaşlar ve süregelen yeni veriler üzerinden yapılacaktır.

Taşeron İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Taşeron işçi de tıpkı diğer işçilerde olduğu gibi tazminat hakkına sahiptir. İşe başladıktan 1 yıl sonra kıdem tazminatını hak edebilir. Bunun için sorumluluklarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Taşeron İşçi Memur Olabilir Mi?

Taşeron işçilerin pozisyonu özel sözleşmeli personelliktir. Bu memuriyet anlamına gelmemektedir.

Taşeron İşçi Tayin İsteyebilir Mi?

Taşeron işçiler, eş durumu, sağlık gibi mazeretler sebebiyle tayin haklarına sahip olabilmektedirler. Eş ve çocuklarından ayrı bir yerde çalışan işçiler, ailesinin olduğu yere tayin isteyebilecektir.

Taşeron İşçi Sendikalı Olursa Ne Olur?

Alt işveren tarafından istihdam edilen, maaşı yatırılan taşeron işçiler sendikaya üye olabilirler. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, her ücretli çalışan herhangi bir kayıt ya da şart aranmaksızın sendikaya üyelik hakkına sahiptir.

Yani herhangi bir sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarılma durumu hukuka aykırı bir durumdur. İşveren, işçisini sendika üyeliği sebebi ile işten çıkartamaz.

Taşeron İşçi Askere Giderse Ne Olur?

İş Kanunu’na göre, askeri ya da kanuni bir ödev sebebiyle işinden ayrılan işçilerin bu ödevlerinin bitmesinin akabinde, 2 ay süre ile ayrıldıkları işlerine dönebilirler. İşveren bu kişileri eski işlerine boş yer varsa derhal almakla, yoksa benzer bir pozisyonda istihdam etmekle görevlidir. Bundan faydalanabilmek için işçi, askerlik sebebiyle işten ayrıldığını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu da askere gideceğini kanıtlayan sevk belgesinin ibraz edilmesi ile mümkündür.

 

 


Yorumlar
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...